top of page

Integrale Therapie​
 

​Integrale therapie integreert een aantal klassieke en meer recentere alternatieve therapeutische visies die in de praktijk hun nut reeds hebben bewezen. In een integrale visie wordt de therapeutische aanpak afgestemd op de bewustzijnstrilling en de draagkracht van de cliënt. 

 

Het gebruik van geïntegreerde technieken uit diverse therapeutische werkvormen, schept een waaier van mogelijkheden van waaruit de cliënt kan groeien en nieuwe ervaringen integreren. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn onder meer het geboortetrauma, het werken met droomsymboliek, het vergevingsproces, het Hier en Nu, het Zijn, de Leegte, lichaamsgewaarzijn en symboliek.

 

Integrale therapie helpt de cliënt om traumatische belevingen uit het verleden bewust te worden,  te doorvoelen en vervolgens los te laten. Het zelfbeeld wordt positiever en bijgevolg liefdevoller.

 

De cliënt wordt steeds minder bepaald door zijn verleden, en leeft meer en meer vanuit de kracht van het nu. De waarneming van de ander en de buitenwereld, oorspronkelijk en hoofdzakelijk bepaald vanuit de eigen gekwetstheid, transformeert naar een nieuwe realiteit, waarbij de op illusie gebaseerde projecties losgelaten worden. De heling van het innerlijke kind staat centraal in dit proces.

 

De verbinding met het authentieke zelf en het hart wordt hersteld. De cliënt ontdekt de straling van het pure, ongeschonden kind in zichzelf, en ook zijn eigen Goddelijkheid, bron van liefde en creatieve inspiratie.

bottom of page