top of page

Creatief theater

Creatief theater zijn therapievormen die zowel in het  kader van groepstherapie als individuele therapie kunnen gebruikt worden, hoewel uiteraard een groepscontext meer creatieve mogelijkheden biedt. Gestagneerde energetische processen kunnen via gebruik van deze technieken in beweging gebracht worden. Creatief theater heeft een inzichtelijk en helend effect op alle dimensies van het menselijk wezen, lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Een speciale vorm van theatertherapie die wij recentelijk hebben ontwikkeld, noemen we juist  creatief theater omdat we dit doen zonder voor te bereiden en het accent ligt op de groei mogelijkheden  om je wezen te mogen ontmoeten.  Via bewuste identificatie met de subpersoon en het uitleven, inleven en doorleven van de eraan verbonden energie, kan dit oorspronkelijk afgewezen deel van onszelf geïntegreerd worden.

theater is dan ook een vruchtbare manier om de subpersonen van het onbewuste te integreren in de bewuste laag van de psyche. Op deze manier kunnen we regisseur worden van ons eigen leven, en worden we steeds minder bepaald door de krachten die in ons onbewuste werkzaam zijn.

Inschrijving via mail: tanja@mystiekebron.com

Begeleiding: Tanja Thys 

bottom of page