top of page
Supervisie 

Supervisie is een vorm van coaching waar je persoonlijk gedrag/houding centraal staat in je professioneel functioneren. Aandacht wordt besteed aan je begeleidingsstijl ten aanzien van je cliënt. Wat werkt er wel of niet voor je cliënt? Waarin kan er bij gestuurd worden? Waarin raakt het verhaal van de cliënt het persoonlijk proces van de begeleider. Proces gerichte supervisie creëert de mogelijkheid tot zelfreflectie, en draagt bij tot optimalisatie van de begeleiding. Supervisie richt zich tot alle zorgverleners die werkzaam zijn in het veld.

bottom of page