top of page

Tweejarig groeitraject

 

Creatieve reis  in meesterschap over je leven is een tweejarig groeitraject voor mensen

die zoekende zijn om de bron in zichzelf te ontdekken, en van daaruit mensen te begeleiden

vanuit het hart.

Deze reis helpt je je liefdeswezen te herinneren, je eigenwaarde, kwaliteiten en talenten, om op deze manier de bron in jezelf te ontmoeten.

Wij zijn allen creatieve wezens, en scheppen onze eigen realiteit. Via de training spreken we alle lagen van ons wezen aan, om zo in Zijn te komen.

Wie ben jij en hoe wil jij graag mensen begeleiden om hen te herinneren hoe contact en verbinding te maken met de bron in zichzelf? Ieders’ uniekheid wordt hier via eigen creatie aan het licht gebracht.

Bewustwording van onze denkprocessen, van onze handelswijze en gevoelsinhouden , en hoe deze te communiceren maakt integraal deel uit van dit groeitraject.

 

Graag een overzicht van het programma dat zowel in het eerste als het tweede jaar overwegend procesgericht is, zowel op gebied van persoonlijke groei als in de rol van de begeleider.  Daar waar in de eerste les ruim aandacht wordt besteed aan de opbouw van veiligheid via creatieve en authentieke ontmoeting, zijn de volgende zaterdagsessies van het eerste jaar inhoudelijk onderbouwd met ontwikkelings-en bewustwordingsthema’s:

*Lichaamsbewustzijn: leren bewust aanwezig zijn in de verschillende lichaamsdelen.

*Het Goddelijk kind in jezelf ontdekken door het gekwetste kind in jezelf bestaansrecht geven.

*Vrouw/man zijn in jezelf ontdekken, liefhebben, eren en verankeren. Seksualiteit als oerkracht/ Tantra.

*Innerlijke reis van de zintuigen. Intuïtieve ontwikkeling en sensibilitytraining.

*Biografiewerk: levensplan van conceptie - geboorte – dood.

*Ego-krachten waarnemen. Ontdekken van eigen kwaliteiten en vorm geven.

*Groepsdynamiek: drama en theater. Subpersonen herkennen en doorleven.

*Artistieke ziel ontdekken via creatief schrijven en tekenen. Verbinden van linker en rechterhersenhelft.

*Meesterschap over je leven: bewust worden en integreren van je energielagen:

lichaam, emoties, geest en ziel.

 

In het tweede jaar komen volgende thema’s aan bod:

*Innerlijke reis door de organen en energievelden via adem en stem.

*Humor als helende kracht. Ontdekken van de spontane energie van het kind.

*Werken met dromen: eigen dromen doorvoelen en interpreteren.

*Bewust worden en toepassen van kosmische wetmatigheden.

*Inleving in diverse psychopathologische patronen.

*Overdracht en tegenoverdracht. Je centrum leren kennen.

*Geboorte en dood. Onderscheid tussen Ego en Ziel ervaren.

*De kracht van mededogen ontdekken en integreren. Werken met de kracht van de stilte.

*Integratie van de diamant in jezelf en creatieve eindpresentatie.

We werken met een kleine groep

Doorheen de training staat het groeiproces van elke deelnemer centraal. In deze context worden een aantal procestechnieken aangereikt via dans, beweging, adem, stem, tekenen, schilderen, boetseren, meditatie, visualisaties, muziek en waarnemingstechnieken.

De rol van de begeleider samen met het aanleren van begeleidingstechnieken maakt integraal deel uit van de jaartraining, en is volledig geïntegreerd in de sessies.

Vanaf het 2de jaar kan men ook supervisie volgen als men mensen wil gaan begeleiden. Voor zij die al mensen begeleiden kan men vanaf het eerste jaar supervisie volgen.

Een intakegesprek is nodig om te kijken of dit voor jou het aangewezen groeitraject is en het juiste instapmoment. Tijdens de intake wordt ook de inhoud van het programma besproken. De kostprijs van een intake bedraagt 75 euro.

De zaterdagsessies beginnen op zaterdag 10 u. en eindigen om 19u.

De kostprijs van het traject bedraagt € 1350 op jaarbasis ( materialen en maaltijden inbegrepen) 

Inschrijving kan vanaf  2021.

Graag een overzicht van alle data:

 Start februari 2022-23

2de  jaar

 19 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 04 maart, 25 maart, 22 april, 20 mei,  10 juni, 01 juli

tanja@mystiekebron.com

Begeleiding: Tanja Thys

 

0476/626758

bottom of page