Verbinding

In de diepte van mijn hart,

verankerd heel teder en zacht

eenvoud van hemelse klanken 

licht en stralend

een reis in overgave

 

 

2017  

Mystieke bron Vzw

Centrum voor Transformatie en Healing

www.mystiekebron.com