top of page

 

2de Lezingencyclus

 

 

 

 

Angst: Vriend of vijand

 

Angst is een normale, menselijke emotie die ons wijst op een reëel of ingebeeld gevaar, waardoor we de neiging hebben om te vluchten, aan te vallen of te bevriezen, en dit  zowel op fysieke, verbale of symbolische wijze. Veel mensen leven in een voortdurende neurotische bewustzijnsstaat, gekenmerkt door een onbewust,continu gevoel van bedreiging. Ook de media met een overdosis aan negatieve berichtgeving spelen hierin een belangrijke rol. Een maatschappijbeeld dat zelfzekerheid hoog in het vaandel draagt, maakt dat we onze angsten liever geheimhouden, camoufleren en/of veroordelen. We gaan ze als het ware bestrijden.

Maar wat gebeurt er als we bevriend worden met deze emoties en ze beschouwen als gidsen, die de poort openen naar onbewuste delen van onszelf? In deze lezing kijken we naar de  verschillende soorten angsten en de bron van waaruit ze ontstaan. We leren technieken om onze angsten te beheersen, bewust te voelen, te verdiepen, te accepteren en tenslotte te transformeren.

 

Ziekte als leermeester

 

Ziekte is voor de meeste mensen een onaangename ervaring. Vandaar dat we op welke manier dan ook de strijd aangaan met de ziekte en haar symptomen. De klassieke geneeskunde is in die zin een medestrijder. De overwinningen zijn echter meestal van tijdelijke aard.

Hoe zou het echter zijn om een ziekte te verwelkomen als boodschapper van het onbewuste, het lichaam te beschouwen als een tempel van wijsheid, dat via symbooltaal met het Ik-bewustzijn communiceert? Via het contact maken met de ziekte, en hiermee een dialoog aan te gaan, kunnen dieperliggende onbewuste patronen en/of traumatische ervaringen aan het licht komen. Op deze manier ontmoeten we onze schaduw, ons afgewezen licht, de bron van waaruit alle ziektes ontstaan. Heling en genezing grijpt plaats door licht te brengen in dit gebied.

In deze lezing leren we luisteren naar de taal van de ziekte.

 

De kracht van het geloof

 

Als je gelooft en zegt tegen de berg :”Ga opzij,” dan gaat de berg opzij. Deze uitspraak uit de bijbel symboliseert de kracht van het geloof.

Gedachten en beelden over onszelf en anderen waaraan we geloof hechten, bepalen grotendeels ons gedrag en handelswijze. In de wetenschap vinden we de kracht van het geloof terug in het placebo-effect.

Onze geloofsovertuigingen worden in de kindertijd bepaald door externe autoriteiten zoals ouders, leerkrachten,familieleden,priesters en vervolgens door onze bewuste levenservaringen. Negatieve geloofsovertuigingen zijn meestal kwetsuurgelinkt, en nodigen ons uit tot bewustzijnsverruiming.

Transformatie van geloofsovertuigingen gebaseerd op illusies, opent de poort naar waarheid en de Bron. Aan het geloof in een Hoger Wezen ontlenen mensen hoop, troost, kracht en vertrouwen.

Wanneer het geloof gedragen wordt door de zielekracht, wordt het een innerlijk weten.

 

De helende kracht van de humor

 

Wetenschappelijk is bewezen dat regelmatig lachen, de afscheiding van gelukshormonen zoals het oxytocine, tot gevolg heeft. Deze bevorderen onze lichamelijke en psychische gezondheid. Veel mensen hebben een oordeel over “gek” doen. De angst voor gezichtsverlies speelt hierin een grote rol. Nochtans, pas als we bereid zijn af te gaan, kunnen we ook opgaan. Bewust afgaan, brengt de kracht van de clown in ons tot manifestatie. Door het gebruik van humor leren we relativeren, en gaan we minder dramatiseren. Humor zet ons op een ander been, en leert ons het leven vanuit een ander perspectief te bekijken.

Via humor wordt de individuele en collectieve schaduw van de maatschappij zichtbaar.

Deze lezing brengt je in contact met allerlei vormen van humor, geeft jou een beeld hoe je humor in je leven kan integreren, en maakt je bewust van de helende kracht van deze energie.

 

Praktische informatie:

 

Spreker: Willy Colebrants: ontwikkelinsgpsycholoog en psychotherapeut

Locatie:   Tervuursesteenweg 452     2800 Mechelen.

Inkom: € 10 

Aanvangsuur: 20u

Reservatie: is aan te bevelen, en kan op volgende GSM-nummers: 0476822053 of 0476/626758

 

bottom of page