top of page

 Lezingencyclus

 

 

 

1. De kracht van het geloof:  Datum: 03 05 2023 om 19u30.

Als je gelooft en je zegt tegen de berg:”Ga opzij,”dan gaat de berg opzij.

Deze uitspraak uit de bijbel symboliseert de kracht van het geloof. Gedachten over

onszelf en anderen waaraan we geloof hechten, bepalen grotendeels ons gedrag en

handelswijze. In de wetenschap vinden we de kracht van het geloof terug in het placebo-effect. Onze geloofsovertuigingen worden in de kindertijd bepaald door externe autoriteiten zoals ouders, familieleden, leerkrachten, geestelijken en vervolgens door onze bewuste levenservaringen. Negatieve geloofsovertuigingen op basis van eigen ervaringen zijn meestal kwetsuur-gelinkt, en nodigen ons uit tot verwerking en transformatie. Omvorming van overtuigingen gebaseerd op illusies, opent de poort naar waarheid en de Bron. Aan het geloof in een Hoger Wezen, ontlenen mensen hoop, troost, kracht en vertrouwen. Wanneer het geloof gedragen wordt door de zielenkracht, dan wordt het een innerlijk weten. Deze lezing behandelt zowel de ontstaansgeschiedenis van overtuigingen alsook het transformatieproces.

 

2. Angst: Vriend of Vijand: Datum: 17 05 2023 om 19u30

 

Angst behoort zonder twijfel tot de categorie van onbeminde emoties. We hebben de neiging om onze angsten te veroordelen, te onderdrukken of verdringen. Liever maskeren we onze angsten om naar de buitenwereld zelfzeker over te komen. We leven in een dubbele illusie: we maken onszelf wijs dat we niet bang zijn en bovendien dat de buitenwereld gevaarlijk en bedreigend is. Alle neurotische angsten meestal in de vorm van negatieve anticipaties op de toekomst zijn projecties van de eigen innerlijke vijandigheid. Deze angsten zijn meestal geassocieerd met traumatische ervaringen uit het verleden. Wanneer we de machtstrijd tegen de angst opgeven en bereid zijn om deze energieën bestaansrecht te geven en contact mee te maken, kunnen zij als gids functioneren om diepere delen van onszelf bewust te worden. Angst wordt op deze manier één van onze leermeesters. In deze lezing leren we omgaan met onze angsten en hoe deze te transformeren tot liefde.

3. Ziekte als leermeester: Datum: 31 05 2023 om 19u30

Meestal ervaren we ziekte als iets wat ons overkomt waar we niet zo blij mee zijn, en waar we niet om gevraagd hebben. Niemand kiest bewust voor fysiek en/of psychisch lijden. We willen dan ook zo snel mogelijk van onze klachten verlost worden, en dit meestal met de hulp van een arts of andere zorgverlener. We voelen ons een weerloos slachtoffer van één of andere ziekteverwekker, en gaan dan ook meteen de strijd aan met de ziekte die we als vijandig ervaren. We strijden eerder tegen de ziekte dan voor de gezondheid. We zijn over het algemeen weinig geneigd om het scheppingsproces van het ziektebeeld te gaan onderzoeken, en daarin de eigen verantwoordelijkheid te bepalen. De strijd tegen de klachten en de symptomen gaat namelijk voorbij aan het scheppingsproces dat meestal van multi-causale aard is, en zich situeert in meerdere dimensies: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Elke ziekte brengt ons een boodschap over hoe we in relatie staan met ons zelf, met anderen en met het leven in het algemeen. De symbolische interpretatie van het ziektebeeld brengt ons dichter bij het wezen van de ziekte. Vanuit deze optiek kunnen we na genezing in dankbaarheid terugkijken naar het groei-en bewustwordingsproces dat het ziekteproces ons gebracht heeft. Op die manier wordt ziekte dan ook één van onze belangrijkste leermeesters.  

 

4. Relatie: als weg naar innerlijke groei en bewustwording: Datum: 14 06 2023 om 19u30

Onbewust zoeken we in de partnerrelatie naar het deel dat ons ontbreekt. Vandaar dat de partnerkeuze hoofdzakelijk geleid wordt door niet ingevulde EGO-behoeftes zoals de behoefte aan veiligheid, geborgenheid, bestaanszekerheid, waardering en erkenning, seksualiteit en liefde. We stellen de partner verantwoordelijk voor de invulling van deze behoeftes. We ervaren een gevoel van vervulling en heelheid wanneer de ander aan onze eisen voldoet. De dynamiek die hoort bij deze vorm van relatie noemen we symbiotische afhankelijkheid. We hebben de partner nodig. Deze dynamiek kan lang stand houden tot we elkaar bewust of onbewust kwetsen, wat onvermijdelijk is bij een langdurig samenzijn. De verbinding wordt verstoord en frustraties hopen zich op bij gebrek aan communicatie. In de onderstroom groeit de chronische pijn van zich niet meer geliefd voelen, en het ineenstorten van het geprojecteerde ideaalbeeld vanuit de oorspronkelijke verliefdheidsgevoelens. De machtsstrijd neemt de plaats in van de liefdesstroom. De relatie is in een crisis beland. Ofwel hanteren beide partners deze crisis als kans tot groei en transformatie, ofwel volgt er een scheiding, ofwel blijft men als vreemden naast elkaar leven en niet meer met elkaar, omdat de gevolgen van een definitieve breuk te bedreigend zijn. Deze crisis is een gouden kans om elkaar op een dieper niveau te ontmoeten, de verbinding te verdiepen en persoonlijke liefde te transformeren naar onvoorwaardelijke liefde. Dit proces opent het pad van inwijding in het Heilig Huwelijk, zo mooi omschreven door C.G. Jung als het innerlijk huwelijk tussen het mannelijk zieledeel (animus) en het vrouwelijk zieledeel (anima)

De lezing behandelt de ontstaansgrond van verstoringen in de partnerrelatie, het mechanisme van schaduw-en ideaalprojecties, macht en onmacht in de machtstrijd, conflictpatronen, het herstel-en helingsproces via kwetsbaarheid na verwonding, en tenslotte de ontwikkeling van de spirituele dimensie in de relatie.

Spreker: Willy Colebrants: psychotherapeut

Locatie: VTC de Mixx  Asbroek 1H  2230 Herselt

Inkom: € 15

Reservatie aangewezen: willy@mystiekebron.com of telefonisch 0476822053.

Alle info ivm onze activiteiten vind je terug op onze website: www.mystiekebron.com.

 

Luchtfoto van wolken
bottom of page