top of page
Onze missie
Zonsondergang Bloem

Alle verschijnselen en manifestatievormen op aarde vinden hun oorsprong in de bron van schepping en creatie. De mystieke Bron bestaat uit een universele scheppings-en liefdesenergie van waaruit alles ontstaat. Het is tegelijkertijd een bron van inspiratie, de woonplaats van de Spirit of Heilige Geest die ons inspireert om dingen in de wereld te zetten die dienstbaar zijn aan de mensheid. Elke mens is onverbrekelijk verbonden met deze bron van schepping. Dit maakt het onmogelijk om niet te creëren.

 

De mens is dus een scheppend wezen zowel in het goede als in het kwade, in de liefde en/of de liefdeloosheid. Dit is eigen aan de vrije wil die inherent is aan het mens-zijn. Als gevolg van onze conditioneringen, kwetsuren vanuit onbewustheid, wordt de verbinding met het liefdesaspect van de Bron verstoord. Er zijn als het ware obstakels gevormd die de doorstroming van de liefdesenergie naar het hart en de Ik-persoonlijkheid geheel, of gedeeltelijk blokkeren. Dit proces situeert zich zowel op individueel als collectief niveau.

 

Onze missie situeert zich binnen het kader van bewustwording en heling, met als doel, het herstel van de verbinding van de mens met het creatief liefdesaspect van de bron.

Het gaat om een proces van het zich herinneren van de eigen Goddelijkheid. 

 

Onze missie is zowel gericht naar de individuele mens binnen de context van individuele, relatie-en groeps begeleiding, als naar de maatschappij, vermits beiden verbonden zijn, en elkaar wederzijds beïnvloeden..

 

De transformatie van het Ik-bewustzijn vindt paradoxaal genoeg zijn wortels in het ZIJN.

Hier eindigt dan ook elke vorm van machtsstrijd tegen de ingebeelde innerlijke vijand, die in feite onze grootste leermeester is.

bottom of page