top of page

Privacyverklaring

Vanaf 25 05 2018 is de nieuwe wetgeving GDPR= General Data Protection Regulation

van kracht.  Wij juichen dit initiatief van de overheid toe, vermits het gaat om de

bescherming van persoonlijke gegevens, de modaliteiten om gegevens te verzamelen

en te gebruiken in functie van expliciete doelstellingen.

In deze context willen we vanuit de vzw mystieke bron het volgende melden:

 

  1. Wij verzamelen en verwerken volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, emailadres,postadres,telefoonnummer.

  2. Al deze gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde database.

  3. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om je te informeren over onze activiteiten:lezingen,workshops,diverse therapieën,groepssessies,cursussen en opleiding.

  4. Voor het verzamelen van persoonlijke informatie dient elke persoon uitdrukkelijk  toestemming te geven.

  5. Bij een niet te voorziene datalek, verbinden wij ons ertoe om binnen de 72u. de privacycommissie te verwittigen, dit wanneer de rechten of vrijheden van bepaalde personen zouden kunnen beschadigd worden.

  6. Alle persoonlijke informatie die zich bevindt in de database wordt onder geen enkel beding ooit doorgespeeld aan derden, tenzij men daar uitdrukkelijk de toestemming voor geeft.

  7. Elke persoon die geregistreerd is in de database, heeft op elk moment het recht zich uit te schrijven., waarna zijn of haar gegevens onmiddellijk gewist worden.

  8. Indien men geen informatie meer wenst te ontvangen, dient dit aan de vzw gemeld te worden.

  9. Persoonsgegevens worden maximum 30 jaar bewaard, waarna ze definitief worden vernietigd.

zonsondergang
bottom of page