top of page

Psychologie met een ziel

Waar komt de mens vandaan, waar gaat hij naartoe, wat is de zin van het lijden, is er leven na de dood en hoe moeten we ons dat voorstellen, welk is de diepere zingeving van het leven, bestaat God echt of gaat het om een geloofsillusie, zijn vragen die heel wat mensen bezighouden, en waar de wetenschappelijke psychologie geen bevredigend antwoord aanreikt.

 

Via deze cursus maken we samen een boeiende reis doorheen de bewuste en onbewuste regionen van de menselijke geest en ziel.

 

In de evolutie van het mensbeeld en daarna gekoppelde persoonlijkheidsmodellen, kan elke deelnemer zichzelf erkennen. Een toenemend zelfinzicht helpt ons om op een vruchtbare en liefdevolle manier met onszelf en anderen om te gaan. De inzichten van de oude meesters met name Pavlov, Freud en Jung integreren we in de transpersoonlijke visies van Steiner, Perls, Ken Wilber, Hans Knibbe en Assagioli.

Uit het cursusverhaal zal tevens blijken dat het wezen van religie en mystiek een zinvolle bijdrage kan leveren aan het menselijk bewustwordings-en helingsproces. Zo kunnen we de leringen van de meesters van wijsheid zoals Jezus, Krishnamurti, Boedha, Michael Omraam Ivanhov, Bagwan en anderen, beschouwen als een gouden geschenk voor de hedendaagse mens die met vallen en opstaan op zoek is naar het licht in de duisternis, niet beseffende dat datgene wat hij zoekt er altijd al aanwezig was.

De reeks van 14 lessen wordt interactief gegeven, met ruime mogelijkheid voor open discussie en vraagstelling.

Organisatie: Mystieke Bron vzw.

Locatie: Broekstraat 1    2230 Herselt.

Data:  06 09, 20 09, 04 10, 18 10, 01 11, 15 11, 29 11, 13 12, 27 12 2023. 

           10 01, 24 01, 07 02, 21 02, 06 03 2024, telkens van 19u30 tot 22u.

Lesgever: Willy Colebrants: ontwikkelingspsycholoog en psychotherapeut.

cursusprijs: 225 €( cursusboek inbegrepen)

Inschrijving verloopt steeds via een intakegesprek.

Een afspraak kan gemaakt worden via email willy@mystiekebron.com of Gsm +32(0)476/82.20.53.

zonsondergang
bottom of page