top of page

Supervisie

 Supervisie is een vorm van coaching waar je persoonlijk

gedrag/houding centraal staat in je professioneel functioneren.

Door kwetsbaarheid te laten stromen in wat in je leeft,  klank te geven

en te reflecteren wordt het bewustwordingsproces in beweging gezet.

Reflecteren is opnieuw licht laten schijnen op.....

bottom of page