Nazorg bij psychose-gevoeligheid

Therapeutische begeleiding van psychose-gevoelige cliënten is slechts zinvol wanneer deze in staat 

zijn om het onderscheid te maken tussen waan en werkelijkheid. Een tijdelijke verwarring hoeft geen 

probleem te zijn mits de juiste medicatie, bij voorkeur voorgeschreven door een psychiater,

voorhanden is. Een te sterke preoccupatie met de lichtkant of schaduwkant van de persoonlijkheid via meditatie, kan een te grote toestroom van beelden teweegbrengen, die tot geestelijke desorganisatie en desoriëntatie kunnen leiden.

In die zin maken we onderscheid tussen licht-en schaduwpsychosen. Weet echter dat ook de lichtpsychose bvb.

zijn wortels heeft in de schaduw, meer bepaald in het gekwetste Ego, en in die zin niet te vergelijken is met de lichtervaringen die duizenden mensen tot dusver hebben meegemaakt.

De belangrijkste aspecten van de therapie bij psychose -gevoelige cliënten, kunnen als volgt beschreven worden:

1) Psychotische beelden worden ernstig genomen en symbolisch geïnterpreteerd als zinvolle gecodeerde bood-

schappen uit het onbewuste. Er wordt geen strijd aangegaan met het symptoom.

2) Versterking van de eigenwaarde en het gevoel van identiteit.

3) Versterking van het lichaamsbewustzijn. Massage en sauna kunnen in dit geval ook aangewezen zijn.

4)Aanbieding van theoretische referentiekaders waarin de ervaringen van de cliënt kunnen gestructureerd worden. Op deze manier krijgt ook het mentale lichaam voeding.

5) Dieptewerk op het moment dat de cliënt daar aan toe is. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt via creatieve expressie.

6) Aanbieding van structuur in het dagelijks leven. Beoefenen van het Zijn in de dagelijkse activiteiten.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazorg bij verslaving

Verslaving behoort wat ons betreft tot één van de fenomenen die steeds meer voorkomen in de 

consumptiemaatschappij, waarbij mensen steeds meer van zichzelf vervreemd raken.

Naast de bekende verslavingen zoals alcohol, drugs, roken, gokken, gamen, sex,

eet- en koopverslaving, en medicatie, kan het overdreven gebruik van andere genotsmiddelen

zoals koffie en zoetigheden ook als problematisch beschouwd worden.

Het is bekend dat verslavingen een innerlijke leegte opvullen, en tegelijkertijd een vlucht zijn

van innerlijke pijn.

De nood uit zich meestal in een onbewuste behoefte aan erkenning, bevestiging, geborgenheid en liefde. 

De behandeling van verslaving vraagt om een twee-dimensionele benadering. Dit betekent dat we zowel werken aan de oppervlaktelaag m.a.w. aan een gedragsverandering via cognitieve gedragstherapie, als aan de dieptelaag waarbij een procesbenadering is aangewezen.

Een procesbenadering houdt in het contact maken, verwerken en heling van wat zich aandient.