top of page

De helende kracht van de humor

Humor wordt in onze maatschappij weinig gecultiveerd. Onze veeleisende samenleving legt op veel mensen een continue druk, waardoor het leven als zwaar, stresserend en ernstig wordt ervaren.

Ons onderwijssysteem legt vooral de nadruk op ernst. Ook op het therapeutisch werkterrein met de focus op problemen en trauma's is humor dikwijls ver te zoeken.

Deze workshop wil dan ook het belang en de kracht van de humor op ervaringsgerichte wijze dichterbij brengen. We gaan op actieve manier zelf aan de slag met de humoristische kant van onze persoonlijkheid.

De bedoeling is dat we dit aspect van onszelf beter leren kennen en integreren, zodanig dat we het leven op een luchtige, relativerende en leuke manier tegenmoet kunnen treden. De inhoud van de workshop beperkt zich geenszins tot de bekende therapeutische lachsessies, maar is veel ruimer opgevat.

Het gaat eerder om een aantal creatieve activiteiten waarbij eenieder zijn speelse, spontane en leuke kanten kan uitleven. De lachspieren krijgen alleszins een stevige beurt.

Wij maken gebruik van verbale en non-verbale communicatietechnieken, auditieve en visuele acts, rollen spelen enz. Deze workshop is beslist een aanrader voor mensen die het lachen hebben verleerd of mensen die humor een ruimere plaats in hun leven willen geven.

 

 

Happy Vietnamese woman walking on a beach at sunset
bottom of page